ROT-avdrag

Som privatperson får du ett form av bidrag från Skatteverket, skattereduktion eller så kallat ROT-avdrag, motsvarande 30% av arbetskostnaden för installationen av luftvärmepumpen.

För att vara berättigad till ROT-avdrag gäller följande;
- Du måste vara folkbokförd i Sverige
- Du måste vara obegränsat skatteskyldig i Sverige
- Du ska ha fyllt 18 år
- Du måste äga fastigheten där arbetet utförs, vid betalningstillfället och installationstillfället
- Du måste själv ha haft betalningen för arbetet
- Din fastighet får inte vara yngre än 5 år
- Din fastighet måste vara godkänd för ROT-avdrag och ses som ett boende, till exempel så har jordbruksfastigheter inte rätt till ROT-avdrag
- Maximalt ROT-avdrag är 50.000 kr per person och kalenderår

*Om du köper installation med ROT-avdrag kommer kostnaden automatiskt reduceras på din faktura. Om ansökan för ROT-avdraget nekas faller kostnaden isåfall på dig som kund. 

För att kunna göra ROT-avdrag krävs att du anger följande i din order;
- Fastighetsbeteckning
- Personnummer

*Norrlandsvärme förbehåller sig att fakturera ROT-avdraget om skatteverket av någon anledning skulle underkänna avdraget.