Fem tips inför köp av luftvärmepump

1. Överdimensionera (kW-effekt)

- En överdimensionderad värmepump blir effektivare, tystare och slits betydligt mindre, då pumpen inte behöver arbeta lika hårt. 2. COP/SCOP värde

- COP och SCOP är två olika mätvärden. COP är ett äldre mätvärde som visade hur effektiv pumpen var vid + 7 grader. SCOP däremot är ett årssnitt som kobinerar olika temperaturers mätvärden, mellan -15 till + 15 grader för att ge en mer verklig bild. SCOP visar hur effektiv värmepumpen är när den arbetar på nominell effekt. 3. Funktioner

- Det finns ett antal funktioner att ta hänsyn till. De flesta värmepumpar har funktioner som luftrengöring, timer och AC. Andra funktioner som särskiljer sig lite är till exempel fjärrstyrning och underhållsvärme. Underhållsvärme är bra för fritidshus som står tomma i perioder. Om man har en öppen spis kan det vara bra med en funktion som tar hänsyn till detta, en så kallad fläktfunktion.4. Placering

- Placeringen är en viktig faktor vid köp av en luftvärmepump. Vanligtvis finns det ett flertal bra placeringar att välja mellan. Om ni önskar att värmepumpen ska plceras på en specifik plats, se till att mäta noggrant så att det finns tillräckligt med utrymme. Måtten hittar ni på varje luftvärmepumps enskilda produktsida. Ha även i åtanke att det vanligtvis krävs cirka 5 cm marginal i både höjd och bredd för att få plats att montera. 5. Rätt installatör

- En kunnig och pålitlig montör är enligt oss minst lika viktigt som en bra och driftsäker värmepump. Därför har vi på Norrlandsvärme handplockat de installatörer vi använder oss av med omsorg för att försäkra både oss och våra kunder om ett ordentligt utfört arbete.