Mätvärderna COP och SCOP för luftvärmepumpar

Vad innebär mätvärdet COP?

COP är en förkortning av ”coefficient of performance”, som mäter luftvärmepumpens prestanda. I Sverige kallas vi det vanligtvis för verkningsgrad. COP-värdet mäter hur mycket energi värmepumpen utger i förhållande till hur mycket energi som förbrukas. En luftvärmepump med COP-värde 5 ger 5 gånger mer energi än vad den förbrukar. När man mäter COP mäter man vid utomhustemperatur +7°C och inomhustemperatur +20°C. Vad innebär mätvärdet SCOP?

SCOP är en vidareutveckling av mätvärdet COP, och står för ”sesonal coefficient of performance”. Skillnaden mellan COP oxch SCOP är att SCOP mäter prestandan vid olika utomhustemperaturer. Syftet är att få en mer verklighetsbaserad bild av hur effektiv luftvärmepumpen är under hela årets gång. SCOP mäts mellan utomhustemperatur -15°C till +15°C. Visar COP eller SCOP hur mycket värme luftvärmepumpen ger?

Nej, COP och SCOP är endast mätningar mellan hur mycket energi värmepumpen ger i förhållande till hur mycket den förbrukar. Vanligtvis har små eller svaga pumpar höga COP/SCOP-värden eftersom de har väldigt låg förbrukning. Problemet blir dock att dem mindre eller svagare pumparna lämnar för lite värme och tillför därför ingen energibesparing trots högt COP/SCOP-värde.Är högt SCOP = bästa pumpen?

COP och SCOP är bra mätvärden att titta på när man väljer en värmepump. Det man får tänka på är att se till lite fler faktorer samtidigt, eftersom COP/SCOP ensamt för sig självt säger relativt lite om pumpens verkliga prestanda. Eftersom COP mäts vid +7°Cär det ganska orelevant för oss som bor i Norden eftersom vi har minusgrader delar av året. Enligt oss på Norrlandsvärme är det viktigaste en balans mellan ett bra SCOP-värde och en hög värmeeffekt.
Om en värmepump har högt SCOP men låg värmeeffekt kommer den inte ge så stor energibesparing eftersom den kommer att behöva arbeta väldigt hårt och samtidigt inte kunna ge tillräckligt med värme. Vår rekommendation är att välja en något överdimensionerad värmepump, som ger mycket värme vid låga temperaturer och samtidigt har så bra SCOP-värde som möjligt. Den kommer kunna arbeta lugnt och därmed spara energiförbrukning, men samtidigt ge tillräcklig värme. Då kommer ni få en bra fungerande lösning och bli riktigt nöjda med er investering!