Frågor vid köp av en luftvärmepump

Klicka på frågan för att se svaret. 

Vad är en luft-luftvärmepump?

En luft-luftvärmepump är en pump som omvandlar energi ur luften till värme eller kyla som sprids genom en fläkt inomhus, till skillnad från luft-vattenvärmepump som tar energi från luften och värmer ett vattenburet system. Utedelen och innedelen är förankrade med kopparrör som transporterar ett så kallat köldmedium som är själva nyckeln till omvandlingen. Du kan läsa mer om detta under frågan "Hur fungerar luftvärmepumpen?".

Ingår installation?

Då vi på Norrlandsvärme erbjuder två olika installationer, komplett ny-installation och enkel utbytes-installation, har vi valt att visa priset för värmepumpen separat.
Ni kan på varje produkt lägga till den installation som passar er bäst och är varmt välkomna att höra av er till oss om ni behöver hjälp eller rådgivning.

Ingår nedmontering i installationen?

När du köper en installation av oss (för luft-luft) bjuder vi på nedmontering av din gamla pump förutsatt att den nya pumpen ska sitta på samma ställe som den gamla. I annat fall kostar nedmontering 1500 kr efter ROT.

Vad gäller kring bortforsling av den gamla luftvärmepumpen?

Bortforsling av din gamla värmepump ingår ej i priset då det tillkommer större kostnader för oss som företag att slänga pumparna. I de flesta kommuner är det kostnadsfritt för privatpersoner att lämna in sin värmepump på återvinningsstationen. För en bortforsling tar montören 2000 kr inkl. moms.

Vilka är fördelarna med en luftvärmepump?

1. Mycket stora besparingsmöjligheter
2. Mycket låg investeringskostnad
3. Enkel att underhålla och använda
4. Renare inomhusluft
5. Mycket låg miljöpåverkan
6. Snabb och smidig installation

Vad är COP och SCOP?

COP är det värde som mäter hur effektiv en värmepump är. Det visar hur mycket värme som utvinns per förbrukad enhet el. Exempel: Om en värmepump har ett COP på 4 så ger den 4 gånger mer än vad den förbrukar. COP mäts vid +7 grader utomhus och +20 grader inomhus. Ju kallare det blir desto mer energi krävs för att utvinna den värme som behövs. SCOP är en sammanställning av olika COP-värden vid olika temperaturer. SCOP har tagits fram för att ge en mer korrekt bild av hur värmepumpen presterar vid olika temperaturer.

Vilken luftvärmepump ska jag välja?

Det finns ett flertal bra värmepumpar att välja bland, och det är inte alltid så lätt att hitta rätt. Ett bra tips för att hitta den mest effektiva pumpen är att undersöka både COP, SCOP och värmeeffekt. Det är dessa i kombination som är viktigt. Vid val av en för liten pump kan det hända att besparingen inte blir så stor trots ett högt COP/SCOP-värde, eftersom pumpen då måste arbeta på höga varvtal och för hårt. Därmed kan vi också förstå att det är bra att överdimensionera sin värmepump något så att den kan arbeta lugnt, tyst och effektivt. Har ni en yta på 100 kvm kan det vara bra att titta på en värmepump som värmer upp till 150/160 kvm. Andra avgörande faktorer kan vara ljudnivån och smarta funktioner. Ska pumpen sitta i ett fritidshus kan fjärrstyrning vara en viktig funktion, för möjligheten att kunna styra uppvärmningen så huset är uppvärmt när ni kommer dit. En fjärrkontroll följer alltid med värmepumpen, men med en fjärrstyrning kan ni styra via telefonen. Det kan också vara så att ni tänkt er en viss placering av värmepumpen som innebär begränsad plats, och då kan det vara viktigt att undersöka storleken. 
Vi hjälper er självklart att hitta den bästa värmepumpen till just er, ring oss på 010-330 00 20 eller maila oss på info@norrlandsvarme.se.

Varför är det bra att överdimensionera en luftvärmepump?

En viktig aspekt att tänka på när man väljer luft luft värmepump är att överdimensionera den.
En stor fördel med detta är att energibesparingen blir ännu högre, eftersom pumpen kan på lägre varvtal och därmed lugnare. Det här leder även till en lägre ljudnivå. Se mer nedan:

Fördelar med en överdimensionerad värmepump:
- Högre besparing
- Lägre ljudnivå
- Minskat slitage
- Ökad livslängd
- Miljövänligare
- Du får en mer jämn inomhustemperatur

Garantivillkor och reklamationsrätt

Enligt Norrlandsvärmes garantivillkor har alla produkter 1 årsmaterialgaranti om inget annat anges. Garantitiden gäller från den dagen då produkten blev levererad från Norrlandsvärme. 
Vid köp av värmepump med installation gäller följande garanti;

  • Panasonic fullgaranti 5 år
  • Mitsubishi fullgaranti 5 år
  • Fujitsu fullgaranti 5 år
  • Bosch fullgaranti 5 år
  • Toshiba fullgaranti 5 år

*Många leverantörer skickar inte längre ut ett fysiskt garantipapper pga. miljöpåverkan. Det är istället din faktura som gäller som garantibevis.

För kunder i Sverige gäller 3 års reklamationsrätt enligt Konsumentköplagen.

Vad innebär en ”Norden-anpassad” eller ”Norden-tillverkad” luftvärmepump?

Värmepumparnas historia ser ut som sådan att de flesta till en början tillverkades och användes som AC i varmare länder. En sådan maskin fungerar inte så bra eller inte alls i Norden där det är kallt. En Norden-anpassad eller Norden-tillverkad värmepump däremot är en värmepump som är utvecklad för att fungera även när det är kallt ute, till exempel genom korrekta avfrostningscykler. Lägsta utomhustemperatur kan variera mellan -20 till -35 grader beroende på vilken modell och tillverkare. Viktigt att tänka på är att desto lägre utomhustemperatur desto mindre energi finns det för pumpen att utvinna. Det kan därför vara viktigt att ha en primär värmekälla som stöttning när temperaturen sjunker för mycket. Norrlandsvärme säljer endast Norden-anpassade och Norden-tillverkade värmepumpar. 

Vilken funktion har underhållsvärme?

Vanligtvis ställer man in en temperatur på ca. 16-30 grader inomhus. Men med funktionen underhållsvärme kan ni hålla en underhållsvärme i huset på 5-13 grader (beroende på modell).
Detta kan framförallt vara användbart i fritidshus vid perioderna då huset står obebott, eller i garage om man nöjer sig med en lägre temperatur.

Hur mycket av uppvärmningskostnaden sparar jag?

Det finns många verkande faktorer när det gäller besparing, och varje situation är unik. Klimat, nuvarande värmesystem, isolering och elpriser är exempel på påverkande omständigheter. Genomsnittligt kan man spara upp till 50% av sin uppvärmningskostnad med en luftvärmepump. Vid överdimensionering av värmepumpen finns det möjlighet att spara upp till 65% av uppvärmningskostnaden.

Hur fungerar ROT-avdraget?

ROT-avdrag är ett statligt bidrag, en skattereduktion, som Skatteverket erbjuder för olika byggtjänster i hemmet, som till exempel en installation av luftvärmepump. Det är alltså själva tjänsten, själva installationen, som är berättigad till ROT-avdrag och inte själva värmepumpen. ROT-avdraget är 30% av arbetskostnaden. För att ha rätt till att använda ROT-avdrag behöver man vara obegränsat skatteskyldig och skriven i Sverige. Man måste också äga fastigheten där arbetet utförts och fastigheten får inte vara yngre än 5 år. Som högst kan man göra avdrag på 50 000 kronor per kalenderår. Ansökan görs av oss företag som utför tjänsten, och ROT-avdraget betalas ut direkt till företaget. Därmed betalar en kund som väljer installation ROT-avdrag ett lägre pris från början, och om ROT-avdraget blir nekat får kunden betala detta i efterhand.  

Hur fungerar luftvärmepumpen?

Inuti värmepumpen finns det ett flytande köldmedium, vanligtvis R410A eller R32, som har ett lågt tryck. När mediet sedan kommer till kompressorn i utomhusdelen ökas trycket av luften och därmed höjs temperaturen på köldmediet som då blir till ånga och transporteras in till inomhusdelen igen. I inomhusdelen släpper ifrån sig värme som sprids ut i huset med hjälp av en fläkt, och köldmediet kondenserar för att sedan ledas ut till utomhusdelen igen där processen repeteras. 

Kan värmepumpen kyla på sommaren?

Alla värmepumpar som vi på Norrlandsvärme säljer har AC funktion. 

Fungerar värmepumpen vid minusgrader?

Alla värmepumpar som vi på Norrlandsvärme säljer är Norden-anpassade. Vad detta innebär kan ni läsa mer om under frågan "Vad innebär en "Norden-anpassad eller "Norden-tillverkad" värmepump?".  

Hur mycket låter luftvärmepumpen?

Ljudnivån på utomhusdelen varierar beroende på hur hårt den behöver arbeta. Genomsnittligt håller en utomhusdel cirka 46 dB (A). Inomhusdelen har flera fläkthastigheter och desto högre hastighet desto högre ljud. Vanligtvis håller inomhusdelen mellan 17-40 dB (A). Om utomhusdelen är monterad på väggen kan det förekomma lite vibrationer som kan låta inomhus. Det problemet är dock lätt åtgärdat genom att montera större fjäderdämpare (vibrationsdämpare) på väggstativet, eller placera utomhusdelen på ett markstativ. 

Hur ger min luftvärmepump en renare inomhusluft?

Alla värmepumpar vi på Norrlandsvärme säljer har filter som tar upp damm och andra partiklar av större slag. Vissa modeller har extra processer som dessutom behandlar bakterier, lukter, allergener och andra mindre partiklar.